Dyslexie therapie

Het woord Dyslexie is opgebouwd uit de Griekse woorden ‘dys’ (slecht) en ‘lexis’ (taal of woorden). Letterlijk betekent dit: slecht in taal.

Maakt u zich zorgen? Voelt uw kind zich niet meetellen in de klas? Zijn er geen goede resultaten? Heeft het faalangst? Denkt u dat uw kind Dyslexie heeft? Is er nog geen Dyslexie verklaring? Helpen de extra taal- en leesoefeningen niet?

Dan is Dyslexie Therapie wellicht een handreiking om op een leuke doch effectieve manier goede en snelle resultaten te behalen. Er wordt gewerkt met oogbewegingen. Er wordt hiermee als het ware een nieuwe weg aangelegd in de hersenen, waardoor letters, cijfers en woorden meestal blijvend in het geheugen kunnen worden opgeslagen.  Deze methode is uniek in Nederland en wordt inmiddels door een tiental therapeuten met succes in praktijk gebracht.

Dyslexie Therapie kan al in een vroeg stadium worden toegepast. Hoe eerder met deze methode wordt gestart des te sneller een grotere problematiek wordt voorkomen.

Dyslexie herkennen

In groep 3 van de basisschool beginnen kinderen meestal vol goede moed met het taal- lees- en rekenonderwijs. Als zij dan merken dat er veel fouten worden gemaakt bij de woordjes en dat het technisch lezen problemen geeft dan begrijpen ze daar niets van. Het kind kan daar erg onzeker van worden en een laag zelfbeeld ontwikkelen. Faalangst komt ook dikwijls om de hoek kijken. Wordt Dyslexie niet tijdig herkend, dan kan een kind ernstige gedragsproblemen krijgen zoals vermijdingsgedrag, niet naar school willen, altijd buikpijn hebben. Er zijn ook kinderen die agressief reageren of de clown uithangen om maar niet te laten merken hoe onzeker ze zijn. Zover hoeft het echt niet te komen.

Symptomen van Dyslexie kunnen zijn

  • Bij het lezen en schrijven zijn er weglatingen van woorden, omkering van letters, woorden en getallen, veelvuldige herhalingen, vervanging door andere synoniemen.
  • Er kan duizeligheid, hoofdpijn en/of sneller vermoeidheid optreden.
  • De klemtoon wordt vaak verkeerd gelegd.
  • Het tijdsbesef kan verminderd aanwezig zijn.
  • Het leren van de tafels kost moeite.
  • Het overschrijven van rekensommen kost veel moeite.
  • Moeite met rijmpjes uit het hoofd leren.
  • Denken in beelden en gevoel.
  • Een sterke emotionele gevoeligheid.

Wilt u meer weten over deze bijzondere methode, dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.